TARJA TRYGGSolarigrafioita
Solar Graphics

In Laterna Magica from 25.01.2005 to 13.02.2005aurinkovalokuvia Helsingistä, muualta Suomesta ja maailmalta on esillä Galleria Laterna Magicassa 4. - 22.1.2005

Solarigrafiat ovat lumonneet minut täysin, koska niissä maailma paljastaa meille sellaista mitä emme muuten näkisi.

Kipinän solarigrafioiden tekemiseen sain Puolasta, kansainvälisessä valokuvauksen työpajassa PROFILE´02, jossa teemana oli solarigrafia. Solarigrafia ei ole kovin tunnettu maailmalla. En ollut aikaisemmin kuullutkaan tällaisesta valokuvausmenetelmästä. Katsoessani ensimmäistä kertaa pientä valokuvauspaperinegatiivia, jossa oli yksi musta juova, auringon jättämä jälki, en ymmärtänyt mitä hienoa siinä voisi olla. Mutta pian tämä kuvausmenetelmä vei minut täysin mukaansa. Menetelmään kuuluu oleellisesti omien kameroiden rakentaminen tyhjistä purkeista. Yksi menetelmän erikoisuuksista on se, että vaikka valoherkkänä materiaalina käytetään mustavalkoista valokuvauspaperia, niin lopputulos on värikuva.

Toukokuusta 2002 lähtien olen alkanut tehdä kokeilujani ja teen väitöstutkimusta solarigrafiasta analogisen ja digitaalisen valokuvauksen murroksessa. Vuonna 2003 halusin kuvata solarigrafioita puolen vuoden valotusajoilla ja vuonna 2004 neljäsosa vuoden valotuksilla. Pitkillä valotusajoilla, jotka voivat olla yhdestä päivästä puoleen vuoteen, saadaan maisemakuvaan vangittua auringon kaaret. Päivä päivältä samaan kuvaan kuvautuu uusi kaari edellisen kaaren viereen. Auringon kaarien suunta vaihtelee riippuen siitä, missä päin maailmaa olemme ja mihin vuodenaikaan kuvaamme. Halu nähdä tämä erilaisuus on johtanut minut laajentamaan kuvausprojektiani maailmanlaajuiseksi.

Olisi hauska tehdä maailmanympärimatka ja kiinnitellä pieniä neulanreikäkameroitani ympäriinsä ja toisella kierroksella käydä poimimassa ne valottumasta. Koska yksin ei ole mahdollista kiinnittää neulanreikäkameroitani kaikkialle maapallon eri leveysasteille, niin onneksi monet henkilöt ovat suostuneet kiinnittämään purkkejani ympäri maailmaa. Näin he ovat osallistuneet yhteistoiminnalla maailmanlaajuisen solarigrafiakokoelman kartuttamiseen. Purkkieni palauduttua minulle valmistan niistä solarigrafiat ja lähetän syntyneet tulokset purkkiassistenteilleni nähtäväksi sähköpostitse.

Solarigrafioiden esittämisessä olen miettinyt keinoja, miten saada solarigrafiat hehkumaan ”valotauluina” näyttelyssä Laternan seinillä. Ideoiden toteuttaminen vaatii kokeiluja. Toimiiko säädettävissä oleva valofolio toivotulla tavalla kuvien takana, vai kokeilenko mieluummin ledien käyttöä, vai turvaudunko tuttuihin valolaatikoiden valaisemaan valoon? Voisiko kuvat kaartaa puoliympyrään perspektiivien oikaisemiseksi? Ajatus hehkuvista ja kaartuvista solarigrafioista valotauluina vaatii testaamista. Valo on oleellinen osa kuvan syntymisessä. Ilman valoa ei olisi valokuvaakaan. Nähtäväksi jää, miten kokeilut ovat edenneet ja missä esitysmuodossa näyttelyyn valikoituneet solarigrafiat ovat nähtävissä tässä näyttelyssä 4.1. alkaen.

Kokoelmani ei ole vielä valmis netissä julkaistavaksi solarigrafioiden maailmankartalla, mutta Laterna Magicassa on mahdollisuus nähdä alkupalat tästä karttuvasta solarigrfiakokoelmasta.

SOLARGRAPHS have completely enchanted me, because in them, the world reveals things to us we would normally not be able to see.

The spark for making solargraphs came from Poland, at an international photography workshop, PROFILE' 02, where the theme was "solarigrafie". Solargraphy is not very well known in the world and I had not heard of such a method of photography before. The first time I saw a small photographic paper negative, which had a black streak on it, a mark left by the sun, I did not understand the beauty of it. However, soon this method had a tight grip on me. An essential part of this method is the building of the cameras out of empty cans or tins. One of the most special things about this method is the fact that even if black and white photography paper is used as the light sensitive material, the outcome is a color picture.

Since May 2002 I have begun my experiments and I am doing a PhD research about Solargraphy in the change of analogy and digital photography. In 2003 I wanted to shoot solargraphs with half a year exposure time and in 2004 a quarter of a year exposure time. Using long exposure times (which may vary from 1 day to half a year) we are able to capture the arch of the sun in a landscape. Day by day, in the same picture, a new arch is portrayed next to the preceding one. The direction of the sun's arch changes depending on our location and the time of year. The desire to see these differences has lead me to extend my photography project into a global one.

It would be fun to do a trip around the world attaching my little pinhole cameras all around and on the second round around go and collect them. However, as it is not possible for me to attach my pinhole cameras everywhere in the world on different latitudes, I have been fortunate to have many people do this for me. By doing this they have participated in increasing the worldwide solargraphy collection. Once the cans have been sent back to me, I prepare the solargraphs and send the results back to my "can assistants" to see by e-mail.

Concerning the presentation of the solargraphs I have considered ways in which the solargraphs could be made to glow as "display boards" at the exhibition on the walls of Laterna. The realization of these ideas needs experimentation. Would an adjustable light folio behind the pictures work in the desired fashion, or perhaps the use of LED lights, or should I simply rely on the familiar light that lights the light boxes? Also, could the pictures be curved into a semicircle in order to correct the perspectives? The idea of glowing and curved solargraphs as display boards requires testing. Light is an essential part of the birth of the picture. Without light there would be no picture. We will have to see how these experiments have proceeded and in which form of presentation the chosen solargraphs will be shown at this exhibition beginning on the 4.1.

My collection is not yet completed for it to be published online on the world map of solargraphs, however, Laterna Magica is a possibility to see the beginning of the increasing solargraph collection.

Tarja Trygg
Tarja.trygg@uiah.fi
Lehtori, TaL
Taideteollinen korkeakoulu /
Taidekasvatuksen osasto
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki
puh. 09-75630369
050-352 56 09


Back to Mainpage