Janne Eloranta

Elämän ja kuoleman metsä, puuveistoksia

26
.
2
.–
14.3.2020
Kellarigalleria

Janne Elorannan puuveistoksista koostuva näyttely Elämän ja kuoleman metsä on kannanotto metsäluonnon puolesta. Näyttelyn yhteydessä on myynnissä tietokirjallisuuden Finlandian voittanut näyttelyn aiheeseen erittäin hyvin sopiva kirja Metsä meidän jälkeemme.

Elorannan taiteilijatapaaminen gallerialla lauantaina 7.3. klo 13. Tervetuloa.

Eloranta lahjoittaa näyttelyn veistosmyynnistä 10% Luonnonperintösäätiölle, jonka toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii hallintaansa – ostamalla, vaihtamalla tai lahjoitusten kautta – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen. Luonnonperintösäätiö ostaa suojeltavaksi metsiä ensisijaisesti Suomen eteläpuoliskosta, koska tällä alueella metsiensuojelutilanne on heikoin.

Eloranta avaa kuvanveistonsa taustaa seuraavasti: "Olen aina ollut kiinnostunut metsästä, taiteesta ja kädentaidoista. Äkkiseltään arvottomalta vaikuttavan lahonneen puun käyttö kuvanveistossa yhdistää nämä kaikki kolme asiaa toisiinsa. Lopputuloksena on viesti, joka puhuu metsiemme monimuotoisuuden puolesta.

Me suomalaiset koemme olevamme luonnonläheistä kansaa, koska elämme “maailman metsäisimmässä maassa”. Puuta Suomessa on kuitenkin verrattain vähän. Euroopassa Saksan, Ruotsin, Puolan ja jopa Ranskan metsissä on enemmän puuta kuin täällä Suomessa. Tämä johtuu paljolti siitä, että Suomen metsien keski-ikä on tällä hetkellä kaikkien aikojen alhaisin, 44 vuotta. Luonnontilaista metsää on Etelä-Suomessa jäljellä noin 1-2 prosenttia sen metsäalasta. Suomi on taimikoiden maa. Elämää tuottava kuolema on kuitenkin terveen metsän keskeinen osa. Metsä lakkaa olemasta monipuolinen terve metsä ilman lahopuuta.

Meistä jokaisella on käsityksemme metsästä. Mitä kaikkea mielikuvamme metsästä sisältävät? Onko metsä itsestäänselvä raaka-ainevarasto? Onko metsässä luontaisesti jotain sellaista, joka ei sinne mielestämme kuulu?

Veistosteni avulla pyrin herättämään katsojat ajattelemaan ja arvioimaan omaa suhdettaan metsään. Kuollut puuaines on veistosteni keskeinen osa, yhtä keskeinen kuin se on terveelle ja monipuoliselle metsäluonnolle. Tavoitteeni on tuoda veistosteni avulla esiin metsän monipuolisuutta ja siten laajentaa mielikuvaamme metsästä ja sen puista.

Minulle puu on materiaalina jo puoliksi valmis, ja työstämäni veistosaihiot määrittelevätkin itse lopullisen muotonsa suunnan. Pyrin tuomaan puun olemuksen mahdollisimman hyvin esiin. Veistokseni edustavat metsää kaikessa monimuotoisuudessaan ja syntyvät tasapainoisessa vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Tämän tasapainoisuuden soisin yleistyvän suhteessamme metsään. Toivon että taideteokseni toimivat sen edistäjinä. Käyttäkäämme puuta metsän ehdoilla.

Olen valmistunut Lapin Yliopistosta teollisen muotoilun linjalta taiteen maisteriksi 2014, mutta koen kuvanveiston teollista muotoilua mielekkäämmäksi tavaksi luoda sisältöä ja merkitystä, sekä itselleni, että ympärilleni.  Elämän ja kuoleman metsä on ensimmäinen puuveistosnäyttelyni. Näyttelyn veistokset on tehty 2018-2020."

Elorannan veistoksiin voi tutustua tarkemmin täällä: janneeloranta.fi

Pääkuvan työ yllä "Mennyt", (2020), mänty, korkeus 66cm

Janne Eloranta: 120 vuotta / 120 years (2019), koivu ja messinki, korkeus 166 cm
(lähikuva jalustasta)

Janne Eloranta: Ehjä / Whole (2019), kuusi ja messinki, korkeus 92cm