Tarja Turpeinen

Es gibt Spiegel und Spiegel... kirjateoksia/taiteilijakirjoja

8
.
5
.–
25.5.2024
Kirjagalleria

Kirja sekä abstraktina teoksena että konkreettisena esineenä on kiehtova. Minua kiinnostaa perinteisten kuvan tekemisen menetelmien ohella käsitteellisyys, joten nyt esillä on muutamia ”tutkielmia” taiteilijakirjan olemuksesta, sen viittauksesta ja yhteydestä kirjaan. Työskentelen mielelläni sarjallisesti, näyttelykin on saanut nimensä yhden kirjan aukeamia kuvaavan teossarjan mukaan (suom. On peilejä ja peilejä...). Teosten lähtökohtana ovat olleet Otavan ison tietosanakirjasarjan etu- ja takakannen esilehdet Leonardo da Vincin omakuvista. Kirjan aukeamaksi koostamilleni sivuille pudotettu tussineste tuotti työstäessäni ennalta arvaamattomia peilikuvioita.

Aukeama sanana on mielenkiintoinen. Lehden tai kirjan aukeaman lisäksi sillä voidaan tarkoittaa aukeaa paikkaa, aukiota. Merkityksen voinee yhdistää myös katsojan / lukijan avoimuuteen teosten erilaisille tulkinnoille. Mihin ja mitä me peilaamme, kun katsomme / luemme kuvia tai tekstejä? Mitä me oikeastaan näemme?

Tarja Turpeinen on oululainen kuvataiteilija, joka on perehtynyt taiteilijakirjoihin tutkimuksen (Pro gradu, Jyväskylän yliopisto 2016) ja käytännön tekemisen kautta. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyisin Aalto-yliopisto) kuvaamataidonopettajaksi (TaM) 1991.