Hanna Galtat

Merkilliset merkit, pronssiveistoksia

26
.
5
.–
19.6.2021
Tiiligalleria

*Se text på Svenska här nedanför

Hanna Galtat on Suomessa ja Ranskassa työskentelevä kuvataiteilija, jolla on monialainen tausta taiteen, muotoilun ja taidehistorian parissa. Merkilliset merkit -näyttely koostuu pienistä pronssiveistoksista rakentuvasta installaatiosta, joka kommentoi sivilisaatiomme yhteisiä sopimuksia hahmottavien symbolien merkityksiä ja materiaalin muistia, milloin humoristisesti, milloin vakavammin.

Hanna on tavattavissa näyttelyssään la 19.6. klo 13-15.

Näyttelyn teokset esittävät tunnettuja symboleja, jotka ovat olleet käytössämme jo tuhansia vuosia. Symbolit ovat inhimillisen tiedon ja merkitysten välittäjiä. Ne kuvaavat sopimuksenvaraisia käsitteitä, ja sitä kautta myös meitä itseämme. Teokset ovat kuvanveistäjän kirjoitusta, jossa veistäjä on täydentänyt tyhjän tilan, eli kirjainmerkistä puuttuvan kolmiulotteisen osan, omilla ajatuksillaan. Teosten muotokielessä yhdistyvät huumori ja vakavampi kannanotto symbolien moniin merkityksiin. Äärettömyys ei etene totutun sulavalinjaisesti ja hengettömästi, vaan on täynnä käänteitä ja kolhuja, kuin elämä itse. Suurempi/pienempi -merkin ryhdikäs auktoriteetti ja itsevarmuus on murtumassa. Suunnilleen onkin lipevä kieli. Kolmiulotteisessa muodossa ja heijastavalla alustalla kirjoitusmerkit voi nähdä täysin uudenlaisella tavalla ja tarkastella niiden välille rakentuvia yhteyksiä, dynamiikkaa ja vuoropuhelua.

Teokset on muotoiltu vahasta ja valettu pronssista kuusituhatta vuotta vanhalla katoavan vahan (cire perdue) menetelmällä. Pronssia, kuten muitakin metalleja, on aikojen saatossa kierrätetty aina ajanmukaisiin käyttö- ja taide-esineisiin, kuten aseisiin, työkaluihin, kirkonkelloihin, patsaisiin ja koruihin. Näyttelyn teokset kantavat siis itsessään myös sivilisaatiomme materiaalista ja teknologista muistia.

Hanna Galtat on Suomessa ja Ranskassa työskentelevä kuvataiteilija, jolla on monialainen tausta taiteen, muotoilun ja taidehistorian parissa. Hänen teoksiinsa lukeutuu veistoksia, installaatioita, painografiikkaa ja kokeellisia tekstiilejä.

Tutustu näyttelyn teosluetteloon tästä.

Suomen Kulttuurirahasto on tukenut näyttelyä ja teosten toteuttamista.

Teoskuva yllä: Ricardo Santos. Teos: Hanna Galtat: Suunnilleen

Hanna Galtat: Suurempi/pienempi kuin, kuva: Ricardo Santos

Hanna Galtat: Äärettomyys, kuva: Ricardo Santos

Märkliga symboler

Bronsskulpturer

Utställning i Laterna Magica 26.5.-19.6.2021

Utställningens verk presenterar kända symboler som människan har använt i tusentals år. Symboler är förmedlare av mänsklig kunskap och betydelser. De beskriver överenskomna begrepp och på så sätt också oss själva. Verken utgör skulptörens skrift, och den kompletteras i tomrummet, d.v.s i den tredimensionella del som saknas i tecknet, med skulptörens egna tankar. Verkens formspråk förenar humor och ett mera allvarligt ställningstagande till symbolernas många betydelser. Oändligheten fortsätter inte på det invanda smidiga och schablonartade sättet, utan är full av vändningar och skavanker, alldeles som livet självt. Den rakryggade auktoriteten och självsäkerheten hos tecknet för större/mindre håller på att bryta samman. Ungefär är i själva verket en insmickrande tunga. I sin tredimensionella form och på ett reflekterande underlag kan man se skrivtecknen på ett helt nytt sätt och granska de samband, den dynamik och den dialog som råder mellan dem.

Verken har formats i vax och gjutits i brons i den sextusenåriga tekniken cire perdue. Liksom andra metaller har bronsen under tidernas lopp alltid återanvänts till aktuella bruks- och konstföremål, som till vapen, redskap, kyrkklockor, skulpturer och smycken. Utställningens verk bär alltså också i sig själv en del av vår civilisations materiella och teknologiska minne.

Bildkonstnären Hanna Galtat arbetar i Finland och Frankrike. Hon har en bred bakgrund inom konst, formgivning och konsthistoria och har skapat bland annat skulpturer, installationer, grafik och experimentell textil.

Utställningskatalogen hittar du här

Finska Kulturfonden har understött utställningen och bidragit till verkens tillkomst.