Astrid Heimer, Leena Juvonen ja Malene Pedersen

Motions and connections, keramiikkaa

13
.
9
.–
30.9.2023
Tiili- ja kellarigalleria


Motions and Connections on kolmen pohjoismaisen keramiikkataiteilijan Astrid Heimerin, Leena Juvosen ja Malene Halkjær Pedersenin yhteisnäyttely, jonka avajaisia juhlistetaan Laterna Magican tiili- ja kellarigalleriassa tiistaina 12.9. klo 17-19. Lämpimästi tervetuloa

Motions and Connections

Savea käsissämme ja muoto ensisijaisena tavoitteenamme tutkimme yhdessä vastavuoroisuuden käsitettä. Haluamme tutkia materiaalien ja kuvien vuorovaikutuksen prosesseja etsiäksemme uudenlaisia vastauksia, yllättäviä vastauksia ja miksei jopa uusia kysymyksiä. Vastavuoroisuuden käsite kuvaa niitä dynaamisia prosesseja, joihin pyrimme työssämme, olipa kyseessä sitten saven sisäiset voimat ja liikkeet tai ilmaisu taideteoksen kautta. Yhteydet käsittelevät ihmissuhteita ja muotoilmaisuja, joiden juuret ovat ihmisyydessä ja siinä kuinka muodostamme yhteyden maahan vahvan materiaalitajumme kautta.

------------------------

Astrid Heimer:

Ihmisen hahmo, rakenne ja liike ovat usein näkyvillä työssäni ja tartuntaote on usein yksi muotojen tutkimuksen lähtökohta. Otteen jälki savessa toimii kuin osoituksena inhimillsyydestä. Useimmat veistokset perustuvat siihen, miten otteen voima luo muotoihin rakennetta ja suuntaa. Tutkimalla positiivisten ja negatiivisten muotojen välisiä vuorovaikutuksia ihmisen muotojen pohjalta, veistokset näyttävät samanaikaisesti oudolta ja tutulta. Joskus piirretyt viivat voidaan tunnistaa eläinmäisiksi muodoiksi tai luonnolliseksi liikkeeksi. Valkoinen lasittamaton posliini on valittu joihinkin veistoksiin materiaaliksi luomaan kontrastia savelle, joka on ominaisuuksiltaan pehmeä ja hyvin plastinen. Muut veistokset on poltettu erilaisilla tekniikoilla, jolloin saadaan aikaan erilaisia viimeistelyjä kirkkaasta, kiiltävästä maanläheiseen.

Astrid Heimer on keramiikkataiteilija, joka on valmistunut Oslon taideakatemiasta (1987) . Hän suoritti tohtorintutkintonsa vuonna 2020 teemalla 'Grip to get a grip of form. Concrete and abstract comprehension of for’. Hän asuu ja työskentelee Oslossa, jossa hänellä on myös keramiikkastudio. Hän työskentelee myös apulaisprofessorina Oslon yliopiston tuotesuunnittelun laitoksella. Heimerin on kiinnostunut keramiikan lisäksi erityisesti estetiikan kysymyksistä ja käsitteistä sekä siitä, miten nämä kolme alaa voivat edistää  vuorovaikutusta ihmisten, ympäristön ja aineellisten kulttuurien välillä.


Leena Juvonen:

Muutama vuosi sitten kiinnostuin vapaasta tanssista. Keramiikkataiteilijana liike, rytmi ja tasapaino ovat minulle tuttuja käsitteitä saven kanssa työskentelyssä, mutta on ollut avartavaa laajentaa kokemusta kehon kautta. Työskentelytapaani on vaikuttanut dysleksia, joka rajoittaa visuaalista havaintokykyäni. Savi on tärkeä työväline haptisena materiaalina. Kuten vapaa tanssi, myös savesta käsin rakentaminen on aikaan ja tilaan suhteutettu prosessi, jossa edellinen liike vaikuttaa seuraavaan ja muodon tasapaino vaatii tietoista läsnäoloa.

Savesta luotu muoto ja siihen painetut kuvat käsistä ja kasvoista ilmaisevat pyrkimystä vastavuoroisuuteen ihmissuhteissa. Yritän kuunnella vuorovaikutuksen ja jakamisen prosesseja, etsiä vastauksia ja kysymyksiä, missä ojennettu käsi voi yltää sinne, mihin sanat eivät yllä. Tutkin myös materiaalin dynaamisia prosesseja, kuten saven sisäisiä voimia ja liikkeitä hyödyntäen 1100 asteen lämpötilaa ja villisavia puupoltetussa keramiikassa. Paikallisten luonnonsaven käyttö on ekologinen teko, joka säästää luontoa.

Työni sisältö on pitkään ollut ihmisen vaikutus ympäristöönsä. Ihminen on osa luontoa ja jättää muistijälkiä myös yhteisöihinsä. Omien kokemusteni kautta lähtökohtana on ollut sosiaalisen median syklien tarkastelu hitaasti etenevissä ilmiöissä, kuten suoratoistopalvelujen käytössä, ja niiden vaikutus algoritmien ja asetusten kautta sosiaaliseen vuorovaikutukseeni. Tämä, kuten myös nopeasti kehittyvä tekoäly ovat omia lakejaan noudattavia voimia. Ilman riittävää tietoa yksilön on vaikea hallita oikeuksiaan yksityisyyteen. Teoksissa vuorovaikutuksesta heijastuu hämmennys, kun teknologia valtaa alaa fyysiseltä kohtaamiselta.

Leena Juvonen on helsinkiläinen keraamikko (MA. Hän on toiminut 30 vuotta keramiikkataiteilijana ja opettanut sekä Aalto-yliopistossa että Aikuisopistoissa. Rakennettuaan oman Train kiln puu-uunin 2011, hän on keskittynyt puu-uunipolttoon.

Malene Halkjær Pedersen, kuvanveistäjä, Anholtin saari, Tanska

Tällä hetkellä vietän aikaa saven kanssa keskustellen. Kysellen. Kuunnellen. Teeskentelen, etten ole koskaan työskennellyt saven kanssa aiemmin. Poisoppien. Ihmettelen: "Mikä on tämän ajan kieli?" Tutkin astioiden ominaisuuksia ja tarkoituksia, astioita joilla on vain veistoksellinen muoto. Poltettu ja polttamaton. Usein osa kokonaisuutta; Installaatio, performanssi. Yhteistyöllä ja taiteellisiin yhteisöihin kuulumisella on suuri merkitys työlleni.

Malene Halkjær Pedersen on tanskalainen taiteilija, joka työskentelee sekä poltetun että polttamattoman saven kanssa ja yhdistää veistoksiinsa löydettyjä esineitä, esim. ajopuuta, luita tai merilevää. Hän asuu ja työskentelee pienellä Anholtin saarella 3 tunnin päässä Tanskan mantereesta, ja hänen taiteellinen ilmaisunsa liittyy läheisesti saaren luontoon ja sen eristäytyneeseen elämään. Tärkeä osa hänen taiteellista toimintaansa ovat päivittäiset kävelyt inspiraatiota ja materiaaleja etsien. Saarielämän eristäytyneisyyden rinnalla kulkee yhteistyö muiden taiteilijoiden kanssa. Malene työskentelee myös opetuksen parissa ja hän ohjaa lapsia ja nuoria luovien prosessien parissa. Malene on opiskellut Design School Koldingissa ja Bergenin taide- ja muotoiluakatemiassa.

Leena Juvonen: Reverberate,2023, kivitavara