Salli Kari ja Susanna Kaulanen

Myötäreaktio - Näyttely tuntemattomista tunteista

5
.
10
.–
22.10.2022
Kellarigalleria

Myötäreaktio on lavastaja Salli Karin ja kuvataidekasvattaja Susanna Kaulasen monitaiteellinen yhteistyö, joka tutkii tuntemattomia tunteita; traumakokemusten tukahdutettuja ja vaikeasti hahmottuvia alueita. Kuvataidetta, runoa, installaatiota ja ääntä yhdistelevän kokonaisuuden keskiössä on Kaivaus, josta paljastuvista jäänteistä tutkimusryhmä kokoaa menneisyytensä sirpaleista karttaa. Myötäreaktio ehdottaa moniäänisesti uutta olemisen tapaa kun vanhat ovat käyneet mahdottomiksi.

Työryhmän tavoitteena on luoda sarja teoksia, jotka toimivat surua aiheuttavien tunteiden monimutkaisuuden tunnistamisen ehdotelmina. Kari ja Kaulanen jakavat oman tarinansa ja uskaltautuvat tuntemattoman piiriin rohkaistakseen myös katsojia antautumaan ei-tietämiselle.

Taiteellisessa työskentelyssä Karin lähtöpisteenä on tilallisen kokemuksen korostaminen sekä erilaisten yleisösuhteiden luominen. Hän on kiinnostunut omalaatuisista tiloista näyttämöllisinä pelikenttinä sekä visuaalisesta kerronnasta mm. kuvataiteen ja sarjakuvan keinoin. Tällä hetkellä Kari opiskelee kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa.

Kaulasen tulokulma Myötäreaktioon pohjaa taidekasvatuksen menetelmiin ja taiteidenvälisyyteen. Kuvallisessa työskentelyssä hän nauttii tunteiden, vieraannuttamisen ja populaarikulttuurin ilmiöiden tarkastelusta. Näitä teemoja hän käsittelee usein piirtäen ja musiikin kautta. Kaulanen on erityisen kiinnostunut äänen ja visuaalisen yhteydestä ja sen tueksi opiskelee elektronisen musiikin tuottamista.

Näyttelyn rinnalla järjestetään myös kaksi Myötäreaktio-työpajaa. Moniaistillinen työpaja tutkii Myötäreaktio -näyttelyn teemaa, eli vaikeasti hahmottuvia tunteita ja niiden ilmaisemista sanallisesti ja  kuvallisesti. Työskentely tapahtuu  tiedostamattoman kirjoittamisen ja tuntoaistiin perustuvan piirtämisen  keinoin.Työpajan vetävät Salli Kari ja Susanna Kaulanen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.