Marcus Boman ja Olof Kangas

Natura Mystica, valokuvia ja maalauksia

2
.
2
.–
19.2.2022
Tiili- ja kellarigalleria

Natura Mystica -näyttelyssä nähdään Marcus Bomanin valokuvia ja Olof Kankaan maalauksia. Taiteilijat luonnehtivat näyttelynsä syntyä: " Taiteemme pyrkii löytämään merkityksiä tietoisuuden ja tajunnan toiselta puolelta. Työmme pohjautuvat kokemuksiin jotka tapahtuvat näkyvän ja näkymättömän rajalla. Näyttelymme pyrkii tuomaan aistimme ja kokemuksemme näkyviksi maalauksen ja valokuvauksen keinoin."

Näyttelyä on tukenut Nygrénin rahasto

Natura Mystica - Vår konst förenas i en djup strävan efter kunskap om det som befinner sig bortom medvetandet. Den grundar sig på upplevelser i gränslandet mellan det osedda och det närvarande. Utställningen strävar till att förmedla våra insikter ur målarens och fotografens synvinkel.

Med stöd av Nygréns stiftelse

Konstnär Olof Kangas

Född i Mariehamn 1946, bor i Helsingfors. Jag har arbetat med måleri, konstnärsböcker, kinetiska skulpturer, ljuskonst, installationer och performance i ungerfär 50 år. Jag har haft separatutställningar och deltagit i grupputställningar både i Finland och i 20 övriga länder. En kosmologiskt orienterad tankevärld ligger till grund för mitt skapande. En intuitiv helhetssyn är essentiell för gestaltningen av min konst. Och gränslandet där det osynliga och det gripbara möts fascinerar mej. I mina målningar försöker jag återge det drömlika tillståndet mellan det inre och det yttre, att gestalta mina metafysiska tankar och visioner. www.olofkangas.com

Taiteilija Olof Kangas

Syntynyt Maarianhaminassa 1946, asuu Helsingissä. Urani kuvataiteilijana on kestänyt melkein 50 vuotta. Paitsi maalauksia, olen tehnyt myös taiteilijakirjoja, liikkuvia veistoksia, valotaidetta, installaatioita ja performansseja. Yksityisnäyttelyiden lisäksi olen ollut mukana yhteisnäyttelyissä sekä Suomessa että yli 20 muussa maassa. Luomiseni taustalla on kosmologiseen pohdiskeluun suuntautunut ajatusmaailmani. Intuitiivinen kokonaisnäkemys on olennainen tapa hahmottaa taidettani. Minua kiehtoo se rajatila, jossa näkymätön ja näkyvä kohtaavat. Maalauksissani yritän tulkita sisäisen ja ulkoisen maailman unenomaista todellisuutta. www.olofkangas.com

Fotograf Marcus Boman 

Född 1963 och bosatt på Åland. Marcus Boman, frilansfotograf och pianist. Efter en magisterexamen från Sibeliusakademin och 20 år som pianist och rektor studerade jag fotografi och konst i Frankfurt am Main. Jag har regelbundet haft separatutställningar sedan 2016 och 2018 gav jag ut min första bok Skaparkraft med porträtt av åländska konstnärer. Bilderna i utställningen kommer från min andra bok I AM (2021). Bildberättelsen I AM är min egen historia. I min värld lever vi i en monistisk tillvaro där traditionella motsatsförhållanden som gott och ont, mörker och ljus, manligt och kvinnligt inte ställs mot varandra utan utgör naturliga och kompletterande delar av oss alla. Vi lever i respekt för allt levande och förstår vår uppgift i det eviga kretsloppet. www.marcusboman.com.   

Valokuvaaja Marcus Boman

Syntynyt 1963, asuu Ahvenanmaalla. Freelance-valokuvaaja ja pianisti. Valmistuttuani maisteriksi Sibeliusakatemiasta työskentelin 20 vuotta pianistina ja rehtorina, jonka jälkeen opiskelin valokuvausta ja taiteita Frankfurt am Mainissa. Olen pitänyt yksityisnäyttelyjä säännöllisesti vuodesta 2016 ja 2018 ilmestyi myös ensimmäinen valokuvakirjani "Skaparkraft", joka sisälsi muotokuvia ahvenanmaalaisista taiteilijoista. Tämän näyttelyn työt ovat osa kirjaani I AM (2021). Kuvakertomus I AM on oma tarinani. Maailmassani eletään monistisessa todellisuudessa, jossa perinteiset vastinparit hyvä ja paha, pimeys ja valo, maskuliininen ja feminiinen eivät olekaan toistensa vastakohtia vaan ovat luonnollinen ja täydentävä osa meitä kaikkia. Elämme ja kunnioitamme kaikkea elävää ja ymmärrämme paikkamme elämän kiertokulussa.

Marcus Boman: I AM'
Olof Kangas: Ljus - Valo. 2019.  Tusch && akryl på papper.  19cm (h) x 18 cm (b)