Jenni Haili

Other I, teoksia

21
.
8
.–
12.9.2020
Kellarigalleria

Other I

Laterna Magican tiili- ja kellarigalleriaan elokuussa rakentuva näyttelykokonaisuus Other I koostuu useasta teossarjasta, jotka heijastelevat identiteetin, toiseuden ja pelon, mutta myös satujen ja leikkien maailmoja.  Näyttelyssä on esillä pääasiassa Jenni Hailin valokuvia, mutta myös kokonaisuuteen kuratoituja teoksia Anna Englundilta, Jonas Haililta, Marika Hyväriseltä, Jaakko Kilpiäiseltä, Jyrki Kirjalaiselta sekä Ulla Sangervolta.  

Näyttely on kokonaisuus, joka luo vastakkainasetteluja, tunnelmia joissa tuttu ja vieras yhdistyvät. Myös naamioiden ja vanhojen nukkien kautta kumpuava “unheimlich” (kammottava) ottaa vallan, vaikkakin varsin makaaberilla ja ehkä jopa humoristisella poljennalla. Kuvissa voi nähdä viittauksia pelkoihin, ahdistaviin roolimalleihin sekä kuolemaan. Omat sisäiset kummituksemme puistattavat meitä eniten. Halu ylittää rajoja, jännittää turvallisesti ja paeta elämän tosiasioita ajavat leikittelemään salaperäisen ja tuntemattoman kanssa. 

Näyttelyn nimi Other I on englanninnos latinankielisestä alter ego -käsitteestä. Se viittaa tavanomaisesta persoonasta poikkeavan toiseuden löytämiseen itsessä. Foneettisesti nimeen sisältyy myös viittaus silmään (eng. eye) . “Silmät ovat sielun peili”, mutta mitä on sielu? Silmä merkitsee Kreikassa kirousta (paha silmä), mutta samalla myös siltä suojaavaa amulettia (μάτι / mati). Silmien peittäminen johtaa näkemisen estymiseen. Voiko joskus kuitenkin havainnointi kirkastua sokkona? 

Näyttelyn valokuvat on toteutettu pääasiassa historiallisilla, hitailla ja vaikeasti hallittavilla menetelmillä: syanotypioina, daguerrotypioina, märkälevyambrotypioina ja -tinatypioina sekä litovedoksina. Menetelmien kautta kuvissa yhdistyy menneisyys ja nykyhetki sekä todellisuus ja fiktio. Romanttisen estetiikan lisäksi sattumalla on aina sanottavansa kustakin kuvasta: Kaikenlaiset virheet ja odottamattomat ilmiöt ovat osa menetelmiä. 

Jenni Haili (s.1980) on Aalto yliopiston Taiteiden ja muotoilun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 valmistunut helsinkiläinen valokuvataiteilija. Haili työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Monet Hailin teoksista on toteutettu valoherkkiä materiaaleja kokeellisesti hyödyntäen sekä käyttämällä valokuvauksen historiallisia menetelmiä. Hailin teoksissa medium ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka.

Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Viimeisimpinä yksityisnäyttely Näkemisestä Turun Taidehallissa (2019) ja Mikkelin valokuvakeskuksessa (2018) sekä ryhmänäyttely Manual VB-valokuvakeskuksessa (2019) ja  galleria Hippolytessä (2018).

Haili työskentelee taiteellisen työn ohessa tuntiopettajana ja valokuvauksen työmestarina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä.

Jenni Haili on tavattavissa gallerialla lauantaina 12.9.2020 klo 13-15.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja valokuvaaja Jaakko Kilpiäinen.

Teoskuva yllä Jenni Haili ja Jonas Haili: Vanitas, ambrotypia, 2020

Jenni Haili: Prickly, ambrotypia, 2020
Jenni Haili ja Jonas Haili: Vanitas #2, ambrotypia, 2019