Sanni Seppo ja Ritva Kovalainen

Huoneita puille, Valokuvia

3
.
4
.–
27.4.2019
Galleria Laterna Magica

Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo ovat tehneet pitkään yhteistyötä puu- ja metsäaiheiden parissa. Laterna Magican seuraavassa näyttelyssä puut valloittavat näyttelytilan huoneet tai loistavat poissaolollaan. Esillä on vuosikymmenten varrella syntyneitä kuvasarjoja mm. Puiden kansa ja Metsänhoidollisia toimenpiteitä- kokonaisuuksista.

Pyhät puut ovat todisteita ihmisten puille antamista symbolisista merkityksistä. Symbolimerkitysten ohella puut luovat elinympäristöjä ja moninaisuutta, jotka myös herkästi tuhoutuvat ihmisten käsittelyssä. Luontosuhteen ääripäissä ovat pyhät puut ja avohakkuumetsätalous. Ne kuvastavat vastakkaisia käsityksiä nähdä luonto ja ihminen joko yhteen kuuluvaksi kokonaisuudeksi tai toisistaan riippumattomiksi, jossa ”hyvää” tarkastellaan vain ihmiselle oletetun hyvän näkökulmasta.

Taiteilijatapaaminen gallerialla la 27.4.2019 klo 13. Tervetuloa!