Kirjailta kahdella kielellä

Bo Lönnqvist kertoo uutuuskirjastaan Briljanter och näver - Vinjetter till sinnenas kulturhistoria

Ke 30.11.2022 klo 18

Tervetuloa kirjailtaan, jossa emeritusprofessori Bo Lönnqvist kertoo lokakuussa 2022 julkaistusta kirjastaan ”Briljanter och näver – Vinjetter till sinnenas kulturhistoria” (Scriptum). Kirjaa on myynnissä gallerialla tapahtuman aikana.

Tapahtuma on kaksikielinen, suomeksi ja ruotsiksi. Vapaa pääsy.

”Briljanter och näver – Vinjetter till sinnenas kulturhistoria” Av Bo Lönnqvist

Texterna i denna bok är kulturfragment från skilda tider och rum med en egen atmosfär. Genom fältarbete, deltagande observation och möte med berättare, fångar forskaren mänskligt tänkande, handlande och skapande. Traditionen, rutiner och ritualer, ting, texter, bilder och symboler ger berättandet och historierna innehåll. Minnet är drivkraften med makt att välja och gestalta.

Med inlevelsen tolkar forskningen människan i den kulturens väv hon spinner kring sig. Sinnena – hörseln, synen, dofter, smaker och känslan – vidgar, skärper och fördjupar vävens mönster.

Vinjetter är strövtåg i förflutenhetens och samtidighetens landskap. Vetenskapens mysterium är förförande men också förbrännande, livslångt, outsläckligt.

BO LÖNNQVIST är fil.dr, folklivsforskare och kulturantropolog. Professor emeritus i etnologi från Jyväskylä universitet. Har varit gästprofessor vid universitetet i Oslo och Westfälische Wilhelms Universität i Münster, Dr H.c. vid universitetet i Szeged, Ungern. Monografier och essäer över materialitet, traditionalitet, modernitet, etnicitet och identitet, sinnlighet, kreativitet, semiotik och narrativitet.